Domy do 70 m kw. są elementem Polskiego ładu. Dzięki uproszczonej procedurze – braku konieczności uzyskiwania zezwoleń na ich budowę – miały wspomóc Polaków w tworzeniu miejsc do życia. Zapowiedzi były szumne i rozpalały wyobraźnię, ale gdy ustawa była gotowa, okazało się, że pełna jest ograniczeń, które mogą studzić zapał budowlany.

Aby ruszyć z budową domu do 70 m kw., trzeba najpierw dokonać zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Tym organem jest starostwo powiatowe, na którego terenie znajduje się działka. Starostwa mają więc najlepszy obraz zainteresowania domami tego typu - pisze Business Insider Polska.

– Do chwili obecnej nie wpłynął jeszcze ani jeden wniosek dotyczący zamiaru budowy budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy do 70 m kw. Natomiast jeśli chodzi o zapytania w sprawie budowy takich budynków, to osobiście udzielałem informacji dwóm osobom – mówi Wojciech Gajewicz, naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa w Miechowie. Zainteresowanie domami 70 m kw. jest zerowe także w powiecie poznańskim. W 10 innych starostwach, do których dzwonimy wyrywkowo, także nie odnotowano zgłoszeń dotyczących budowy domów do 70 m kw.

Czytaj więcej na Business Insider Polska