W poniedziałek zamiar wejścia na NewConnect odwołał producent gier komputerowych. Dziś – deweloper.

"Akcjonariusz sprzedający po konsultacji z globalnymi współkoordynatorami, podjął decyzję o odwołaniu oferty w całości. Decyzja jest następstwem wypadkowej ostatnich kilku dni i powstałych uwarunkowań skutkujących wysoką zmiennością na krajowym i światowych rynkach finansowych" – czytamy w komunikacie Murapolu.

AEREF V PL, większościowy akcjonariusz Murapolu planował, że sprzeda inwestorom giełdowym 14,28 mln akcji odpowiadających 35 proc. kapitału spółki. Cena maksymalna jednego waloru została ustalona na 40 zł, co dawało wartość oferty na ponad 570 mln zł.

"Wpływ na nią (decyzję – red.) miało m.in. pojawianie się nowej mutacji koronawirusa pod nazwą Omikron, które zwiększyło niepewność na rynkach kapitałowych i miało istotny wpływ na nastroje inwestorów" – dodano w komunikacie.