Wydawało się, że sprawa nadmiernego eksportu zboża z Ukrainy została już rozwiązane, ale teraz może się okazać, że to początek większej awantury. Politico, powołując się na wspólny list członków rządu, poinformowało, że ministrowie Francji, Niemiec, Holandii, Irlandii, Grecji, Austrii, Belgii, Chorwacji, Luksemburga, Estonii, Danii i Słowenii domagają się od Komisji Europejskiej "wyjaśnień" w sprawie umowy, która według nich, została zawarta "bez konsultacji".

Ministrowie rolnictwa z 12 krajów UE wyrazili „poważne zaniepokojenie” niedawnym porozumieniem między Komisją Europejską a pięcioma krajami bloku wschodniego, które zniosło zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Dlatego sygnatariusze listu chcą wyjaśnień Komisji Europejskiej, jak i dlaczego Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia i Bułgaria otrzymały 100 mln euro. Polska jest największym beneficjentem tej pomocy. Do polskich rolników ma trafić 40 mln euro.

„Podobnie jak w przypadku wszystkich aspektów naszego wsparcia, konieczne jest zapewnienie jedności Unii Europejskiej, tak aby nasze różnice stanowisk, nie działały na korzyść Rosji, zwłaszcza w tej konkretnej sprawie, gdy Rosja grozi, że nie odnowi zbożowej inicjatywy. (…) Apelujemy do Komisji o powrót do przejrzystej procedury zgodnej z ustalonymi zasadami w ramach funkcjonowania UE i jej państw członkowskich” – głosi fragment listu dwunastki.

Autorzy listu wezwali też do dalszej dyskusji na formu Unii, na temat tego, jak i dlaczego Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia i Bułgaria otrzymały 100 mln euro.

Konflikt o zboże z Ukrainy

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia Polska, Węgry, Słowacja i Bułgaria zakazały importu zboża z Ukrainy. Ukraiński rząd zapowiedział, że eksport produktów rolnych może spaść o 8-10 proc. w wyniku wstrzymania importu przez Polskę, Słowację i Węgry Kilku unijnych ministrów rolnictwa skrytykowało jednostronne zakazy nałożone przez Polskę i inne kraje. Komisja Europejska również uznała te jednostronne decyzje za niedopuszczalne. Następnie KE poinformowała, że ​​osiągnęła porozumienie z pięcioma krajami w sprawie wznowienia importu z Ukrainy, oferując rolnikom w tych krajach pomoc w wysokości 100 mln euro.