Minister Kopacz usuwa konsultantów krajowych krytycznych wobec jej modelu "reform" w służbie zdrowia. "Reform", dodajmy, które - jak pokazuje choćby przykład Szpitala im. Rydygiera w Krakowie, mimo oddłużenia, oznaczają tylko nowe absurdy finansowe m.in. wysoki podatek płacony od usług komercyjnych i niemożność wykorzystywania na rzecz tych usług nowoczesnego sprzętu zakupionego za środki unijne.

Staniszkis zwraca też uwagę na sprawę odsunietego od smoleńskiego sledztwa, prokuratora Marka Pasionka.

Naczelna Prokuratura Wojskowa odsuwa prokuratora Marka Pasionka od nadzorowania śledztwa Smoleńskiego bo – podobno – miał się zwrócić do Amerykanów o pomoc (m.in. o zdjęcia satelitarne). Ów – konieczny dla ustalenia prawdy ruch jest w pełni uzasadniony, bo zginął Prezydent i wysocy oficerowie NATO. Ale ktoś widać nie chce prawdy (i/lub – boi się urazić Rosję).

Za najpoważniejszy z problemów Jadwiga Staniszkis uważa przygotowywane zmiany  w konstytucji w kwestiach związanych z przynależnością Polski do UE.

Rząd i prezydent chcą już teraz podporządkować sferę finansów (i Narodowy Bank) bankowi europejskiemu, co oznacza przedwczesną (długo przed ew. przyjęciem euro) rezygnację z ważnego wymiaru suwerenności. W warunkach obecnego kryzysu, a także – przy różnych poziomach ich rozwoju, jest to poważny błąd. Z dobrowolnym ograniczaniem suwerenności Polski łączy się też propozycja procedury ew. przyszłego zrzekania się kompetencji państwa w UE.

Autorka wytyka rządowi szukanie oszczędności w obszarach, z których korzystają młodzi.

Chodzi m.in. o ograniczenie programu dopłat „Rodzina na swoim” czy refinansowania przez Fundusz Pracy praktyk zawodowych (co miało zwiększać szanse na rynku pracy) – gdy równocześnie utrzymuje się przywileje emerytalne i podatkowe różnych grup. Świadczy to o cynizmie PO - kończy Jadwiga Staniszkis.