BGK, jedyny polski bank należący w całości do Skarbu Państwa, postanowił zainwestować w pasze z owadów. Jak poinformowała spółka HiProMine w komunikacie, otrzymała od banku długoterminowy kredyt inwestycyjny z gwarancją Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) o wartości 32,37 mln euro, a więc około 143 mln zł.

Założona w 2015 roku polska firma produkująca alternatywne białko, tłuszcz oraz ekologiczny nawóz pochodzący z owadów zapewniła sobie w ten sposób środki na realizację wszystkich strategicznych projektów. Pieniądze mają zostać przeznaczone na budowę nowego zakładu produkcji materiałów paszowych dla zwierząt w Karkoszowie oraz centrum genetycznego rozrodu i hodowli owadów w Robakowie.

Czytaj więcej

Lasy Państwowe to państwo w państwie. Główne grzechy instytucji

Notowana na NewConnect spółka HiProMine pracuje obecnie nad długoterminowymi umowami sprzedaży. Rozpoczęcie produkcji w nowych zakładach planowane jest na pierwsze półrocze 2024 roku.

HiProMine jest dostawcą alternatywnego białka na skalę europejską. Oferta spółki skierowana jest głównie na rynek karm dla zwierząt domowych i pasz dla hodowli ryb, a także zwierząt gospodarskich i ogrodnictwa.