Już obowiązują: 20 grudnia 2022

Publikacja: 20.12.2022 02:00

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie nasienia psów (DzU z 5 grudnia 2022 r., poz. 2496)

• rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (DzU z 5 grudnia 2022 r., poz. 2498)

• rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 11 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 (DzU z 19 grudnia 2022 r., poz. 2657)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (DzU z 19 grudnia 2022 r., poz. 2658)

• rozporządzenie ministra finansów z 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (DzU z 19 grudnia 2022 r., poz. 2660)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 19 grudnia 2022 r., poz. 2664)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 12 grudnia 2022 r. w sprawie trybu przyznawania liczby dofinansowanych ze środków budżetu państwa miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek szkolących w dziedzinach medycyny laboratoryjnej (DzU z 19 grudnia 2022 r., poz. 2669)

• ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 19 grudnia 2022 r., poz. 2674)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie nasienia psów (DzU z 5 grudnia 2022 r., poz. 2496)

• rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (DzU z 5 grudnia 2022 r., poz. 2498)

Pozostało 81% artykułu
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Sądy i trybunały
Po wyroku TK rząd Morawieckiego chce szybko wyrównać krzywdy sędziom
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?