Młody nauczyciel, wchodząc do zawodu, otrzyma status „nauczyciela początkującego”. Zlikwidowany zostanie stopień nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Takie zmiany zakłada uchwalona właśnie przez Sejm nowelizacja Karty nauczyciela.

O mianowanie początkujący nauczyciel będzie mógł się starać po czterech latach pracy. W tym okresie ma odbywać nie staż, ale przygotowanie do zawodu. Ma nad nim czuwać mentor, czyli nauczyciel mianowany lub dyplomowany wyznaczony przez dyrektora. Mentor ma udzielać mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego, dzielić się z nim wiedzą i obserwować jego zajęcia. W okresie przygotowania do zawodu nauczyciel będzie musiał m.in. prowadzić lekcje pokazowe.

Czytaj więcej

Początkujący nauczyciel z wyższą pensją

Wynagrodzenie nauczyciela w pierwszym roku pracy w szkole ma wzrosnąć ze 100 proc. do 120 proc. kwoty bazowej, a w drugim, trzecim i czwartym roku pracy w szkole ze 111 proc. do 120 proc. kwoty bazowej. Początkujący pedagog popracuje jednak dłużej o rok bez stałej umowy, czyli przez dwa lata. Nauczyciel, który w ciągu sześciu lat nie uzyska mianowania, będzie mógł stracić pracę.

Nowelizacja zobowiązuje nauczycieli do pozalekcyjnej obecności w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo, a zatrudnionych w wymiarze niższym niż pół etatu – godziny raz na dwa tygodnie.

Etap legislacyjny: skierowano do Senatu