Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będący jednym z wydziałów warszawskiego sądu okręgowego, wyznaczył rozprawę  na godz. 10 - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego 2021 r. RPO uważa, że tą drogą PKN Orlen zyskuje dominującą pozycję na rynku prasy regionalnej, gdyż ma wpływ na druk konkurencyjnych tytułów. A kupno portali internetowych gazet regionalnych daje mu  dostęp do danych kilkunastu milionów użytkowników, bezcennych z perspektywy rządzących.

Dlatego pełniący wówczas obowiązki RPO Adam Bodnar zwrócił się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z odwołaniem od zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie wydawnictwa Polska Press przez Orlen. Wniósł też o wstrzymanie wykonania decyzji wyrażającej zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen do czasu rozstrzygnięcia głównego odwołania.

W odpowiedzi na odwołanie RPO prezes UOKiK poprosił o odrzucenie odwołania. Napisał do sądu, że nie jest organem stojącym na straży wolności prasy ani innych środków społecznego przekazu. Jak dodał, "prezes UOKiK nie ma także kompetencji do zakazywania dokonywania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa przejmowania przedsiębiorców medialnych - tym bardziej, że taki ustawowy zakaz nie istnieje". Jednocześnie prezes UOKiK wniósł do sądu o rozpoznanie tej sprawy na rozprawie.

Orlen uznał odwołanie RPO za całkowicie bezzasadne. "Przyjęcie, że od decyzji wydającej zgodę na koncentrację odwołanie może złożyć podmiot trzeci w sytuacji, gdy z natury tej decyzji wynika, iż z chwilą zgody koncentracja wywołuje skutki prawne, prowadzi do trudnych do zaakceptowania konsekwencji" - napisano w  stanowisku koncernu.

W kwietniu 2021 r. sąd przychylił się do stanowiska RPO i wstrzymał zgodę prezesa UOKiK na kupno wydawnictwa. Prezes Orlenu Daniel Obajtek, podkreślił, że  decyzja sądu nie ma  żadnego znaczenia, gdyż transakcja została zawarta przed wydaniem przez sąd postanowienia, a pieniądze trafiły już do poprzedniego właściciela Polska Press. 

Czytaj więcej

Maciej Bernatt o przejęciu Polska Press przez PKN Orlen: Czy prawo konkurencji jest bezprzedmiotowe?