Jakkolwiek kwestię prawa do grobu reguluje ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 ze zm.), to źródłem samego prawa jest umowa cywilnoprawna. Jest ona zawarta pomiędzy zarządem cmentarza a osobą uprawnioną.

Sąd Najwyższy w uchwale (III CZP 75/70) stwierdził, iż jest prawo do grobu to  „władztwo faktyczne nad grobem, przy czym władztwo to odpowiada treści określonego prawa cywilnego, władztwo stanowi posiadanie zależne".

 

Dowiedz się:

- jakie są rodzaje grobów

- jakie wyróżniamy cmentarze

- jakie opłaty trzeba ponosić w związku z utrzymaniem grobu

z artykułu:

Prawo do grobu to nie własność

 

Opieka nad grobem, a prawo do niego

Należy wiedzieć, że nawet kilkudziesięcioletnia opieka nad grobem nie daje prawa do niego, jeśli nie chce tego bliższa rodzina. Potwierdził to wyrok warszawskiego Sądu Apelacyjnego z 16 lutego 2011 r. (I ACa 722/10), w którym wnuczka zmarłego odzyskała grób mimo, iż przez 80 lat miejscem pochówku opiekowała się dalsza krewna

 

Zobacz więcej w artykule:

Po 80 latach krewna odzyskała grób

 

Parafia, jako administrator cmentarza

Jeśli pochowaliśmy zmarłego na cmentarzu parafialnym i po latach zaistniał spór między nami a parafią, to powinniśmy mieć na uwadze, że ta nie jest organem administracji publicznej. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku 25 sierpnia 20011 (sygnatura akt: II CSK 649/10) „parafia nie występuje w tych sprawach jako organ administracji publicznej, a druga strona sporu powinna mieć możliwość odniesienia się na rozprawie do jej zaświadczeń, pism jak do zwykłych dowodów".

Przeczytaj więcej w artykule:

Spór z parafią o prawo do grobu jak każdy inny

 

Niestandardowe formy pochówków

Wiele osób  jest zainteresowanych niestandardowymi formami pochówków. Niektórzy chcieliby rozsypać prochy zmarłego, inni mieć możliwość ustawienia urny na kominku. Jak dotąd kwestie te nie były uregulowane. Główny Inspektor Sanitarny obiecuje jednak, iż już na wiosnę będzie przygotowany projekt przepisów dotyczących rozsypywania ludzkich prochów. Nowe przepisy będą przewidywać  również wyraźny zakaz m.in. przekazywania zwłok dla celów rozrywkowych, czyli np. na wystawy ludzkich ciał lub wykonywania z nich biżuterii.

Przeczytaj więcej w artykułach:

GIS: na wiosnę przepisy dotyczące rozsypywania ludzkich prochów

Chowamy zmarłych jak za Gomułki

Zatopisz, rozsypiesz, postawisz na kominku

 

Kult pamięci osoby zmarłej

Przepisy prawa regulują również sytuację, gdy naruszane jest dobre imię nieżyjącej osoby. Kult pamięci zmarłych jest bowiem dobrem osobistym. Jeśli uznamy, że pamięć zmarłego jest szargana, to możemy skorzystać ze środków ochrony prawnej, jakie przewiduje art. 24 kodeksu cywilnego.

 

Przeczytaj więcej w artykule:

Przepisy chronią nasze wspomnienie po zmarłych

 

Szukasz odpowiedzi, na pytania: ile wynosi zasiłek pogrzebowy i komu się należy? Kiedy można podjąć decyzję o przeznaczeniu terenu cmentarza na inny cel? Czy też ile czasu ma koroner na wystawienie aktu zgonu i czy tylko krewny otrzyma odpis brytyjskiego aktu zgonu?

Na te i podobne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym serwisie:

» Prawo dla Ciebie

» Twoje prawo

»

Pochówki