Minister sprawiedliwości zmienia zasady przyznawania obrońców z urzędu w sprawach karnych. Projekt właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Przewiduje wprowadzenie list obrońców z urzędu (obejmujących zarówno adwokatów, jak i radców prawnych). Będą ustalane przez prezesów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, na podstawie corocznych wykazów przedstawianych przez okręgowe rady adwokackie oraz rady okręgowych izb radców prawnych. Wyznaczanie obrońcy z urzędu ma się odbywać z listy obrońców (część A) obejmującej adwokatów i radców prawnych deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy. Przewiduje się także listę dodatkową (pomocnicza – część B), obejmującą pozostałych prawników uprawnionych do obrony.

Czytaj także:

Obrońca nadal (nie)dostępny

Obrońca z urzędu ma być wyznaczany według kolejności wpływu wniosków i potrzeb. W razie niemożności wyznaczenia mecenasa z listy A, w grę wejdzie lista B. Wykazy będą aktualizowane raz do roku.

To zapewni stałość ustalonych list, prawidłowy tok postępowań karnych i prawidłową realizację prawa do obrony dla blisko 50 tys. oskarżonych każdego roku.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne