Sejm zmienił we wtorek kodeks karny. Była to poselska propozycja. Za sprawą noweli do tzw. ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. dodano zapis, zgodnie z którym „w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu 6 miesięcy po ich odwołaniu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe”. Na tym nie koniec. W tym samym czasie w sprawach o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica nie przekracza pięciu lat, na rozprawie apelacyjnej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, jeżeli w pierwszej instancji sąd orzekał w takim samym składzie.

Za sprawą noweli Sejm wprowadził też zmiany w poręczeniach majątkowych popularnie nazywanych kaucjami.

Przesądził zakaz zbiórki środków (pieniędzy) na uiszczenie grzywny orzeczonej za przestępstwo. A to oznacza, że na grzywnę nie będzie się mogła zrzucić ani rodzina, ani znajomi, ani instytucje.

Zmienią się także regulacje dotyczące listu żelaznego. Chodzi m.in. o zapewnienie wpływu prokuratora na stosowanie go na etapie postępowania przygotowawczego oraz kwestie stosowania listów żelaznych po orzeczonym wcześniej tymczasowym aresztowaniu.

Za nowelizacją głosowało 242 posłów, przeciw było 210, a 2 wstrzymało się od głosu.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu