Minister sprawiedliwości zmienił Regulamin urzędowania powszechnych jednostek prokuratury. W myśl nowych przepisów prokurator bierze udział w posiedzeniach sądu I lub II instancji oraz komisji penitencjarnej, kiedy ustawa tak stanowi, a także w wypadkach, gdy jest to uzasadnione wagą sprawy lub innymi okolicznościami. Dotyczy to też decyzji sądu ws. przerwy, odroczenia lub skrócenia kary pozbawienia wolności. Ale to nie wszystko. Chodzi także o zarządzenie wykonania zastępczej kary więzienia lub wstrzymania wykonania zastępczej takiej kary. Śledczy zabierze także głos w sprawach: wstrzymania wykonania orzeczenia, zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej czy uchylenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Na tym nie koniec. Wniosek będzie mógł dotyczyć także środka zabezpieczającego, w którego zakresie obowiązkowy udział prokuratora nie wynika z ustawy oraz wszczęcia egzekucji z zabezpieczonego mienia lub uchylenia bądź zmiany postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 8 grudnia 2022 r., DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2606

Czytaj więcej

Prokuratorzy mają inicjować orzeczenia wykonawcze