Jak przekazał podczas konferencji Ministerstwa Zbigniew Ziobro inicjatywa dotycząca kredytów hipotecznych miała na celu wsparcie kredytobiorców w niestabilnych czasach. Zmiana usunie tzw. ubezpieczenie pomostowe, które banki pobierały do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Do tej pory wpłaty te nie były zwracane ani zaliczane na poczet spłaty wierzytelności. Był to zarobek instytucji. Zmiana przepisów zobowiąże banki do zwracania ubezpieczenia swoim klientom lub właśnie wliczania ich do spłaconej kwoty kredytu. 

Wysokość całkowitego kosztu ubezpieczenia pomostowego uzależniona była przede wszystkim czasu oczekiwania na wpis do księgi wieczystej nieruchomości - w dużych miastach to kilka miesięcy, a w skrajnych przypadkach jak np. Warszawa nawet do roku. Część banków już przed uchwaleniem ustawy przygotowała się zapowiadanych zmian i dobrowolnie wycofała tę opłatę ofert kredytów hipotecznych. 

Czytaj więcej

Sejm przegłosował. Koniec z ubezpieczeniem pomostowym od wpisu hipoteki

Kolejny pakiet ustaw dotyczył zmian w ustawie o służbie więzennej oraz Kodeksie karnym wykonawczym. Jak podsumował minister sprawiedliwości "więzienie to nie sanatorium". Zbigniew Ziobro wyjaśnił, że słowa te kierowane były odnośnie przywilejów, których doświadczali osadzeni. Środki jakie są stosowane mają realizować dotkliwość kary. Wskazana surowość sankcji ma dotyczyć przede wszystkich sprawców najcięższych przestępstw. 

Prokurator podkreślił również wagę tzw. "więziennictwa elektrycznego", które jest regularnie rozwijane i ma stanowić równowagę dla ostrych kar - środek ten jest kierowany dla sprawców niezdemoralizowanych, którym należy dać drugą szansę mówił Ziobro. Podkreślił również, że Polska wyprzedziła w tym zakresie Wielką Brytanię, która była pionierem tej metody. Wskazał również wzrost aktywności więźniów w zakresie zatrudnienia - w momencie kiedy przejmowaliśmy Ministerstwo pracowało zaledwie 36% osadzonych, teraz jest to 90%, przekazał minister.