Chodzi o przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt zmian w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Znalazł się w nim przepis, który likwiduje prawo obywatela do odmowy przyjęcia mandatu. Obywatel będzie musiał go przyjąć, a jeśli się z nim nie zgodzi, zaskarżyć do sądu.

W uzasadnieniu projektu napisano: „Proponuje się przyjęcie założenia, że grzywna nałożona mandatem karnym przez funkcjonariusza staje się wykonalna na dotychczasowych zasadach, a ukarany nie może odmówić przyjęcia mandatu".

Czytaj także:

Na nowych mandatach wszyscy ucierpimy

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, proponowana w tym projekcie zmiana modelu postępowania mandatowego stanowi zaprzeczenie podstawowych, konstytucyjnie chronionych wartości jakie powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa. Adwokaci przypominają, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości należy do władzy sądowniczej, a nie Policji. Dlatego podstawowym prawem każdego obywatela jest prawo do odmowy przyjęcia mandatu, zaś mandat nie może stanowić namiastki wyroku w postępowaniu represyjnym jakim jest postępowanie w sprawach o wykroczenia.

- Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o nieuchwalenie propozycji legislacyjnej zawartej w druku sejmowym nr 866. Najwłaściwszą formą oceny tego projektu byłoby jego odrzucenie w pierwszym czytaniu - zaznaczają członkowie Prezydium NRA.