W sierpniu 2020 r. Sąd Rejonowy w Rybniku skazał kobietę na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez 10 lat. Barbara K. miała także zapłacić 4 tys. zł na rzecz rodziny egzaminatora.

69-latka zdawała egzamin na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ul. Ekonomicznej w Rybniku. W czasie pierwszego manewru, który miała zrobić, tj. jeździe po łuku, zdająca mocno nacisnęła gaz, a auto rozpędziło się do 50 km na godzinę. Barbara K. z impetem uderzyła w 35-letniego egzaminatora, który w tym czasie egzaminował inną osobę. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Prokuratura postawiła  Barbarze K. zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Za takie przestępstwo kodeks karny przewiduje karę od sześciu miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy uznał jednak, że w chwili tragedii oskarżona miała w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność, gdyż cierpiała na zaburzenia czynności poznawczych. Wymierzył dużo łagodniejszą karę. Od wyroku odwołał się prokuratur oraz pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, ale też obrońca kursantki.