– Będzie szeroki monitoring cel, w których przebywają niebezpieczni skazani – zapowiedział wczoraj Krzysztof Kwiatkowski, wiceminister sprawiedliwości. Projekt zmian w kodeksie karnym wykonawczym właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych. Przewiduje on całodobowy monitoring skazanego. Ma on obejmować także kącik sanitarny celi. W noweli znalazł się też przepis, który dopuszcza archiwizowanie nagrań monitoringu.

– Przecinamy wątpliwości interpretacyjne – zapowiada Kwiatkowski. Zadeklarował też, że w trzy miesiące po wejściu życie nowelizacji wszystkie cele dla niebezpiecznych będą tak monitorowane.

– Status niebezpiecznego ma dziś 365 więźniów (na 85 tys. wszystkich osadzonych) – podaje Luiza Sałapa, rzeczniczka więziennictwa. W polskich kryminałach znajduje się 16 oddziałów dla niebezpiecznych i 241 cel przeznaczonych dla szczególnie pilnowanych więźniów.

Główną przyczyną zmian było samobójstwo Roberta Pazika, zabójcy Krzysztofa Olewnika. Dyrektor więzienia w Płocku oraz szef ochrony tego więzienia odpowiedzą dyscyplinarnie za tę śmierć.