Zmiana wysokości opłaty jest podyktowana wzrastającymi kosztami związanymi z organizacją kursu reedukacyjnego, wzrostem stawek prowadzących ten kurs, w tym wzrostem płacy minimalnej, oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zapewnieniem materiałów dydaktycznych.

Podniesienie opłaty za kurs reedukacyjny do maksymalnej wysokości jest możliwe dzięki ustawie o kierujących pojazdami.

Kurs rozpoczęty na starych zasadach a niezakończony do 1 sierpnia 2022 r kosztować będzie nadal 400 zł.

Obowiązkowo na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii są kierowani: kierowcy lub osoby posiadające pozwolenie na kierowanie tramwajem, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Kurs trwa dwa dni, w sumie 16 godzin lekcyjnych. Jest prowadzony w formie wykładów w grupach liczących maksymalnie 15 uczestników.

Jaki jest jego cel? Chodzi o uświadomienie kierowcom m.in: skutków wypadków drogowych; wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym oraz psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Osoby, które otrzymały informację starosty o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego jest obowiązana przedstawić w staroście zaświadczenie o jego ukończeniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia informacji.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra zdrowia z 6 lipca 2022 r. (DzU z 18 lipca 2022 r., poz. 1505)

Czytaj więcej

Koniec kursów reedukacyjnych dla kierowców - zmiany w prawie drogowym dotyczące punktów karnych
Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM