We wtorek rząd przyjął zmiany w prawie o ruchu drogowym. Powodem jest dążenie rządu do stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów. Ma to zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe rozwiązania umożliwią również sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Zaproponowane zmiany dostosowują również polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Przegląd techniczny auta: dla spóźnialskich będzie drożej

Wprowadzony zostanie organ nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Nadzór powierzony zostanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

Starosta z kolei będzie nadal organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, a dodatkowo nadzorować będzie także przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki szkolenia diagnostów.

Stworzony ma też być nowy system egzaminowania i szkolenia dla kandydatów na diagnostów.

Dodatkowo pojawią się szczegółowe wymagania dla ośrodków szkolenia. Stworzony zostanie także system przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń (tzw. warsztatów doskonalenia zawodowego) dla diagnostów. Zmiana wpłynie na podwyższenie jakości pracy diagnostów, ich kwalifikacji i kompetencji oraz poprawę rzetelności wykonywanych przez nich badań technicznych.

Za organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na diagnostów odpowiedzialny będzie dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Zostanie też utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Badań Technicznych odpowiedzialny za wymianę informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu