Rząd poszerza uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego wobec kierowców samochodów osobowych.

Projekt rozporządzenia trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

W czym rzecz?

ITD może karać mandatami nie tylko kierowców ciężarówek, ale także osoby podróżujące samochodami osobowymi. Inspektorzy mieli nawet na wyposażeniu nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Jednak po nowelizacji przepisów, które weszły w życie 2 grudnia 2021 r., inspektorzy stracili część swoich uprawnień do nakładania mandatów.

Opublikowany projekt rozporządzenia ma to naprawić, a nawet rozszerzyć krąg wykroczeń, za które kierowców może ścigać Inspekcja.

Do tej pory ITD skupiała się głównie na kontroli aut ciężarowych, ale sporadycznie zajmowała się też tropieniem piratów drogowych w autach osobowych. Jednak inspektorzy mogli zatrzymać auto osobowe do kontroli drogowej w trzech przypadkach określonych w art. 129 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Chodzi o sytuacje, w których:

- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

- kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego, a to naruszenie zostało zarejestrowane za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych lub urządzenia rejestrującego,

- kierujący rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Czytaj więcej

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe uprawnienia ITD mają wejść w życie od sierpnia 2022 r.

Wraz z wejściem nowego rozporządzenia zostanie rozszerzony wachlarz przewinień, w których ITD będzie mogło ścigać i karać kierowców, także aut osobowych.

Od 1 sierpnia 2022 r. mandaty posypią się m.in. za: naruszenie zakazów wyprzedzania i zakazów wjazdu na przejazd kolejowy, prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny bez wymaganego uprawnienia. ITD będzie mogła także karać kierowców, którzy nie zastosują się do sygnału nakazującego zatrzymanie.

Dokonując zatrzymania, inspektorom przysługują takie same uprawnienia, jakie mają funkcjonariusze policji. Mają więc prawo:

- wylegitymować kierującego,

- sprawdzić dokumenty,

- zbadać trzeźwość kierowcy,

- sprawdzić stan techniczny pojazdu.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe