Dzięki noweli ustawy o kierujących pojazdami starosta dostanie wskazówkę, jak radzić sobie z kierowaniem na kursy reedukacyjne kierowców złapanych na jeździe po pijanemu lub pod wpływem środków odurzających. Taki kurs to dodatkowy warunek odzyskania uprawnień. Kosztuje 400 zł, a organizują go wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Na podstawie obowiązujących przepisów starosta powinien wysłać kierowcę na kurs reedukacyjny na podstawie informacji uzyskanych z Centralnej Ewidencji Kierowców. Jednak CEK nie gromadzi takich danych – zacznie je zbierać dopiero po wejściu w życie przepisów wprowadzających CEPiK 2.0, czyli 4 czerwca 2018 r. Trzeba było zatem wprowadzić przepis, który da staroście podstawę do wysyłania na takie kursy.

Taką podstawą stanie się odpis wyroku z sądu zawierający informację o kierowaniu pojazdem pod wpływem alkoholu. To ważne, bowiem ponad 90 proc. wyroków za przestępstwa na drodze zapada właśnie za jazdę po pijanemu. Odsetek złapanych za kółkiem z roku na rok jednak spada. Jeszcze cztery lata temu, w 2011 r., było ich 130 tys., a w 2015 r. już tylko 53,7 tys. Eksperci twierdzą, że to zasługa wzmożonych kontroli policyjnych. Drugorzędne znaczenie ma ich zdaniem surowość kar, w tym nawiązek – zasądzanych obowiązkowo przez sąd do zapłacenia w wysokości 5 lub 10 tys. zł.

W noweli przesądzono też, że to Instytut Transportu Samochodowego przygotuje katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu w Polsce. Starostowie będą musieli z niego korzystać przy przekazywaniu danych do CEP. Dzięki temu dane będą poprawne, co potem ułatwi ich migrację do CEPiK 2.0. Co będzie można znaleźć w katalogu? Markę, model (nazwę handlową), typ, wersję, rodzaj pojazdu, liczbę miejsc siedzących, rodzaj paliwa itd.

podstawa prawna: ustawa z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami DzU z 12 grudnia 2016 r., poz. 2001