Projekt nowelizacji zmian w ustawie o kierujących pojazdami został wpisany w wykazie prac legislacyjnych na listę ustaw o rewolucyjnych zmianach. Ma wejść w życie jesienią. Wprowadza ona nowe zasady w wychowaniu komunikacyjnym i porządku na drodze.

Po pierwsze osoby, które w trakcie nauki jazdy będą korzystały ze wsparcia osób najbliższych (rodziców, opiekunów), mają szansę zdać egzamin w sprzyjających warunkach.

– Chodzi o to, żeby opiekunowie, rodzice przeszli szkolenie najpierw jak poradzić sobie z młodym człowiekiem za kierownicą, a potem ubezpieczyli taką działalność.

– To bardzo ważne doświadczenie – mówi „Rzeczpospolitej" Tomasz Matuszewski, wicedyrektor Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. I to jest krok w kierunku bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czytaj więcej

Kursanci szkoleń na prawo jazdy muszą jeździć po ulicach miast

Kolejna sporna kwestia to jawność pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Niektórzy twierdzą, że powinny być jawne. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra infrastruktury oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą już stanowiły informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

– Pytania mają sprawdzać rzeczywistą znajomość przepisów, a nie egzekwować wyuczone na pamięć odpowiedzi. Podstawą ma być znajomość przepisów i reguł na drodze.

Nowela wprowadzi także jednoznacznie wskazane błędy popełniane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, skutkujące natychmiastowym przerwaniem egzaminu.

Ustawa nowelizująca wprowadza ponadto wyższe wymagania dla osób kandydujących na egzaminatorów.

Zmienia także obowiązek odbycia w okresie próbnym między 4. a 8. miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kursu dokształcającego o zagrożeniach w ruchu drogowym dla wszystkich młodych kierowców, tak aby szkolenie odbywały osoby, które popełniły dwa wykroczenia w ruchu drogowym w okresie próbnym.