Jak temu zaradzić, zastanawiali się uczestnicy konferencji "Ofiary wypadków drogowych – nasza wspólna odpowiedzialność". Wszyscy byli zgodni, że nie wystarczy zmiana prawa. Trzeba zmieniać praktykę i budować bezpieczne drogi.

Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości, zapowiedział [b]zmiany w prawie karnym, które służyć mają ofiarom wypadków i ich najbliższym.

– Chcemy wprowadzić do procedury karnej nową instytucję – zabezpieczenie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC[/b] – mówił Kwiatkowski. I tłumaczył, że gdy to się stanie, [b]sąd czy prokurator (na etapie postępowania przygotowawczego) będą mogli nałożyć na ubezpieczyciela obowiązek wypłaty na rzecz pokrzywdzonego jednorazowego świadczenia (lub kilku okresowych)[/b].

[b]Nieco później niż planowano (dopiero w 2011 r.) powstanie Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym, który zajmie się rozdzielaniem pieniędzy między fundacje i inne organizacje pomagające pokrzywdzonym.[/b]

– Przesunięcie o rok powstania funduszu ma na celu danie czasu organizacjom, które dziś pomagają ofiarom, by mogły się do tej zmiany przygotować – mówił Kwiatkowski.

Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, zapowiedział, że chce walczyć z drogowymi piratami za pomocą radarów. [b]Zamierza wprowadzić dla najmłodszych dzieci w szkole obowiązkowe zajęcia i egzamin na kartę rowerową.[/b]