Głównymi adresatami Rankingu, który  już po raz dwudziesty został przygotowany przez Perspektywy, są uczniowie i ich rodzice. To oni bowiem muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacji na ten temat dostarczy im pięć rankingów, w tym dwa główne: Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018, Ogólnopolski Ranking Techników 2018 oraz trzy ogólnopolskie rankingi dodatkowe: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2018, Ranking Maturalny Techników 2018 oraz Ranking Szkół Olimpijskich 2018.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2018 to: sukcesy w olimpiadach (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2018 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.pl, www.technika.perspektywy.pl

- W epoce powszechnego narzekania na szkołę, kiedy patrzę na moich nauczycieli i uczniów, widzę, że uczenie może bawić, cieszyć, dawać głęboką satysfakcję obu stronom tego procesu - podkreśla Cezary Urban, dyrektor LO nr XIII w Szczecinie, które zwyciężyło zarówno w tegorocznym rankingu, jak i w klasyfikacji 20-lecia. - To prawda, że dzisiejsi uczniowie mają bardziej pragmatyczne spojrzenie na zdobywanie wiedzy, niż ich rodzice. Młodzież z Trzynastki z reguły ma ambitne plany na przyszłość i zdobywanie wiedzy nie sprawia jej bólu. Sukcesu uczniów nie byłoby bez znakomitych nauczycieli. W naszej szkole skład osobowy jest od lat stabilny, większość zespołu pracuje tu od 5-10 lat. To ludzie, którzy świadomie wybrali zawód nauczyciela, wiedząc, że ani status społeczny zawodu, ani wynagrodzenie nie jest wysokie. Chcieli uczyć i robią to - z doskonałym skutkiem.

- Niezmiennie uważam, że wszystko zaczyna się od pomysłu na szkołę i konsekwencji w wieloletnim jego wdrażaniu - mówi Walenty Szarek, dyrektor zwycięskiego technikum. - Pierwszym filarem sukcesu było stworzenie i utrzymanie jak najlepszej atmosfery, zarówno wśród kadry, jak i wśród młodzieży. Kolejne filary to dbałość o jak najbardziej efektywne wykorzystanie każdej jednostki lekcyjnej (dosłownie!), możliwie jak najwyższa frekwencja uczniów na lekcjach. Szczególną rolę nadałem wychowawcom każdego oddziału: to wychowawca jest koordynatorem procesu dydaktycznego w swojej klasie, który na bieżąco reaguje na wszystkie zjawiska. Wypracowaliśmy własny, bardzo skuteczny system wyławiania najzdolniejszych uczniów i ich przygotowywania do konkursów i olimpiad, zwłaszcza tych, które są naszą domeną, tzn. z przedmiotów ścisłych
i technicznych.

Najlepsze licea ogólnokształcące i technika w województwach

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

dolnośląskie
LO nr III im. Adama Mickiewicza, Wrocław
Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych, Wrocław

kujawsko-pomorskie
Liceum Akademickie UMK, Toruń
Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego, Bydgoszcz

lubelskie
Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego, Lublin
Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r., Lublin

lubuskie
II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gorzów Wlkp.
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki, Zielona Góra

łódzkie
Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, Łódź
Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Kleszczów

małopolskie
V LO im. Augusta Witkowskiego, Kraków
Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia, Nowy Sącz

mazowieckie
XIV LO im. Stanisława Staszica, Warszawa
Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, Warszawa

opolskie
Publiczne LO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie, Opole
Publiczne Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", Opole

podkarpackie
LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, Rzeszów
Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Krosno

podlaskie
II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Białystok
Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, Białystok

pomorskie
III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP, Gdynia
Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Gdynia

śląskie
V LO, Bielsko-Biała
Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Wisła

świętokrzyskie
LO im. św. Jadwigi Królowej, Kielce
Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3, Ostrowiec Świętokrzyski

warmińsko-mazurskie
XII LO im. Marii i Georga Dietrichów, Olsztyn
Technikum nr 8 w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, Olsztyn

wielkopolskie
I LO, Swarzędz
Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, Poznań

zachodniopomorskie
XIII LO, Szczecin
Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica, Szczecin

Ranking opublikowany został 10 stycznia 2018 roku na łamach miesięcznika "Perspektywy"
i na stronie www.perspektywy.pl