W środę Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy decyzję prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka zakazującą obu zgromadzeń. Organizatorzy Marszu Równości i kontrmanifestacji, a także Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli zażalenie. Sąd Apelacyjny uwzględnił zażalenia i uchylił decyzję prezydenta.

Dlaczego Krzysztof Żuk wprowadził zakaz? Motywował decyzję względami bezpieczeństwa - lubelska policja stwierdziła, że  spotkanie się grup o przeciwstawnych poglądach może prowadzić do konfliktu i zagrożenia dla mieszkańców. Prawo o zgromadzeniach pozwala zakazać zgromadzenia, jeśli może ono zagrażać życiu i zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. 

- Wolność zgromadzeń służy oddziaływaniu jednostek na politykę państwa poprzez prezentowanie opinii, ocen i żądań. Pokreślić należy, że zgromadzenia publiczne są istotnym instrumentem demokracji bezpośredniej. Wszelkie ograniczenia wolności zgromadzeń powinny być traktowane jako wyjątek - uzasadniała wyrok sędzia SA w Lublinie.