W sobotę 7 września weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1590). Wprowadza nowe zasady wystawiania i realizowania recept.

Czytaj też: Farmaceuci bez finansowej premii za korygowanie e-recept - rozmowa z Januszem Cieszyńskim, wiceministrem zdrowia

Niewiele się zmienia jeśli chodzi o recepty papierowe - pacjent będzie miał 30 dni na wykupienie przepisanego na niej leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy wyrobu medycznego. Termin ten liczony jest od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia".

W przypadku recepty elektronicznej od 7 września pacjent ma aż 365 dni na wykupienie leków. Wyjątkiem będą recepty na antybiotyki - tak jak wcześniej ważne będą 7 dni. Recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1 będzie można zrealizować w ciągu 30 dni.

Z nowelizowanych przepisów wynika, że lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Przy czym na jednej papierowej recepcie ilość leku nie może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania. Nowością jest też, że lekarze mogą przepisać jednocześnie do 12 recept w postaci papierowej na następujące po sobie okresy stosowania liczące łącznie maksymalnie 360 dni. Dotychczas takie recepty "na zapas" mogły obejmować zaledwie trzymiesięczną kurację.

Pielęgniarka i położna na e-recepcie mogą przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. W przypadku środków antykoncepcyjnych pielęgniarka lub położna mogą przepisać je wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Ważna informacja jest taka, że lekarstw przepisanych na cały rok nie da się wykupić jednorazowo. W aptece dostaniemy leki na maksymalnie 180 dni. Przepisy nie dają jednak odpowiedzi na pytanie, kiedy można przyjść po pozostałe - za dzień, tydzień, czy miesiąc. Przewidują natomiast, że jeśli będziemy zwlekać z realizacją recepty i przyjdziemy po leki po 30 dniach, dostaniemy tylko tyle dawek (opakowań), ile pozostało do końca okresu stosowania, na który lek został przepisany. Aptekarz odliczy opakowania za dni, które upłynęły od wystawienia recepty. Np. lekarz wystawił e-receptę na rok w styczniu, ale pacjent przyszedł wykupić ją dopiero w maju. Wówczas nie wykupi już dawek za styczeń-kwiecień.

Stosowanie nowych zasad może sprawiać trudności farmaceutom. Już podczas prac legislacyjnych zgłaszali, że mogą mieć problemy z obliczeniami, ile wydać pacjentowi leku. Zwłaszcza, gdy lekarz zapomni wypisać dawkowanie.

Wiadomo natomiast, że w przypadku opakowań leków, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, farmaceuta będzie mógł wydać lek w większej ilości - o jedno najmniejsze opakowanie więcej.