Osoby chętne do szczepienia powinny zgłosić się do pracodawcy i wypełnić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Pracodawca wybiera szpital węzłowy i przekazuje zbiorcze zestawienie chętnych do wybranego szpitala.

Czytaj także: Jak zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19

Kto należy do grupy „zero"?

W Polsce w pierwszej kolejności zaszczepione będą osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem z racji swoich zawodowych obowiązków. To:

- pracownicy szpitali węzłowych,

- pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

- pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej,

- pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

- pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych;

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

- rodzice hospitalizowanych wcześniaków.

Ministerstwo przypomina, że do grupy „zero" zalicza się także personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści).

Na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie udostępniona została mapa z lokalizacjami punktów szczepień w całym kraju z podziałem na województwa. Jak zapewnia resort, będzie ona na bieżąco aktualizowana.