Obowiązkiem maturzysty będzie jak dotychczas przystąpienie do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego - czytamy na Onet.pl.

Zdawalność

Punktacja za maturę pozostanie również bez zmian. Zdana matura to uzyskanie co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Nowum będzie otrzymanie co najmniej 30 proc. wyniku z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ta sama zasada będzie dotyczyła egzaminów z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym oraz przypadku dwujęzyczności.

Czytaj także: Łatwiejsza matura w pandemii, wymagania dla kandydatów na studia - bez zmian 

Ustna matura z j. polskiego

Od 2023 r. egzamin ustny z języka polskiego będzie polegał na losowaniu zestawu składającego się z dwóch, a nie jak dotychczas jednego zadania. Mają one sprawdzić umiejętność tworzenia przez ucznia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem.

Co ciekawe zadania te będą jawne, a dyrektor CKE ogłosi stosowną listę do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Część pisemna

Zmiany nie ominą także części pisemnej egzaminu z języka polskiego, który obejmie dwa arkusze. Pierwszy to "język polski w użyciu" i "test historycznoliteracki". Drugi to znane już maturzystom to wypracowanie, które ma być dłuższe i mieć co najmniej 400 wyrazów. Ponadto wypracowanie ma odnosić się do dwóch utworów literackich, w tym przynajmniej jednej lektury obowiązkowej oraz dwóch kontekstów np. kulturowego, historycznego, politycznego, społecznego.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Dodatkowo komisja wskazuje, że oddzielne sprawdzanie arkuszy przez dwie różne osoby ma zapobiec "naciąganiu" wyników.

Czas trwania egzaminów

Wydłuży się czas egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów. Podstawowa matura z języka polskiego będzie trwać 240 minut, a rozszerzona 210 minut. Natomiast egzamin pisemny z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym ma obejmować 180 minut.

Zmiany nie będą dotyczyć egzaminów pisemnych z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie. Te nadal będą trwać po 180 minut.