Obowiązkiem maturzysty będzie jak dotychczas przystąpienie do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego - czytamy na Onet.pl.

Zdawalność

Punktacja za maturę pozostanie również bez zmian. Zdana matura to uzyskanie co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Nowum będzie otrzymanie co najmniej 30 proc. wyniku z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ta sama zasada będzie dotyczyła egzaminów z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym oraz przypadku dwujęzyczności.

Czytaj także: Łatwiejsza matura w pandemii, wymagania dla kandydatów na studia - bez zmian 

Ustna matura z j. polskiego

Od 2023 r. egzamin ustny z języka polskiego będzie polegał na losowaniu zestawu składającego się z dwóch, a nie jak dotychczas jednego zadania. Mają one sprawdzić umiejętność tworzenia przez ucznia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem.

Co ciekawe zadania te będą jawne, a dyrektor CKE ogłosi stosowną listę do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Część pisemna

Zmiany nie ominą także części pisemnej egzaminu z języka polskiego, który obejmie dwa arkusze. Pierwszy to "język polski w użyciu" i "test historycznoliteracki". Drugi to znane już maturzystom to wypracowanie, które ma być dłuższe i mieć co najmniej 400 wyrazów. Ponadto wypracowanie ma odnosić się do dwóch utworów literackich, w tym przynajmniej jednej lektury obowiązkowej oraz dwóch kontekstów np. kulturowego, historycznego, politycznego, społecznego.

Dodatkowo komisja wskazuje, że oddzielne sprawdzanie arkuszy przez dwie różne osoby ma zapobiec "naciąganiu" wyników.

Czas trwania egzaminów

Wydłuży się czas egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów. Podstawowa matura z języka polskiego będzie trwać 240 minut, a rozszerzona 210 minut. Natomiast egzamin pisemny z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym ma obejmować 180 minut.

Zmiany nie będą dotyczyć egzaminów pisemnych z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie. Te nadal będą trwać po 180 minut.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ