Obostrzenia mają zostać utrzymane w 5 województwach: dolnośląskim, łódzkim, śląskim, wielkopolskim oraz opolskim. W pozostałych uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych od poniedziałku 26 kwietnia będą mogli uczyć się w trybie hybrydowym.

Wcześniej przepisy o takim nauczaniu funkcjonowały od 15 marca.

Tryb hybrydowy polega na takiej organizacji zajęć lekcyjnych, by w szkole równocześnie przebywało maksymalnie 50 proc. wszystkich dzieci. Lekcje powinny być naprzemiennie zdalne i stacjonarne. O tym, jak będzie to dokładnie wyglądać zadecydują jednak dyrektorzy poszczególnych placówek.

- Zadaniem dyrektora szkoły podstawowej będzie ustalenie harmonogramu prowadzenia zajęć zdalnie i w budynku szkoły, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia - wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Nauka dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych z uwagi na wysokie zagrożenie epidemiologiczne nadal odbywać będzie się na odległość lub w inny, ustalony przez dyrektora sposób.