Oceny pełnoletnich uczniów tajne dla rodziców? MEN chce zmiany przepisów

Resort edukacji odpowiedział na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dostępu rodziców pełnoletnich uczniów do ich szkolnych ocen. Rzecznik uważa, że przepisy o udzielaniu rodzicom informacji przez szkoły powinny uwzględniać odmienną sytuację prawną 18-letnich uczniów.

Publikacja: 29.05.2024 18:08

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Rodzice ucznia mają także prawo wglądu do jego sprawdzonych i ocenionych prac oraz dokumentacji dotyczącej egzaminów. Bardziej precyzyjne są regulacje dotyczące szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych – tu oceny są jawne dla słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza, również dla jego rodziców.

MEN stało dotychczas na stanowisku, że dostęp do informacji o funkcjonowaniu czy trudnościach w szkole ucznia pełnoletniego mieści się w ciążącym na rodzicach obowiązku osobistego starania się o jego wychowanie.

RPO  Marcin Wiącek zauważa, że wciąż znacząca część pełnoletnich uczniów akceptuje fakt, że ich rodzice lub opiekunowie zasięgają informacji o ich postępach w szkole, lecz wyraźne stają się głosy domagające się możliwości złożenia przez dorosłych uczniów oświadczenia o tym, iż nie wyrażają oni zgody na przekazywanie rodzicom informacji o ich sytuacji związanej z edukacją. Część dyrektorów szkół, dostrzegając granicę czasową istnienia władzy rodzicielskiej, respektuje treść takich zastrzeżeń.

- Brak zgody może mieć związek z konfliktem z rodzicami, ograniczeniem ich praw rodzicielskich, zerwanymi relacjami lub decyzją ucznia o samodzielnym życiu — zauważa RPO.

Czytaj więcej

Mogą zakładać firmy i rodziny, ale dostęp do ich ocen mają rodzice

GIODO i MEN: konstytucja po stronie pełnoletniego ucznia

Kwestia dostępu rodziców (opiekunów prawnych) do ocen ucznia pełnoletniego budziła wątpliwości już w 2012 r., czego dowodem jest korespondencja między Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Ministrem Edukacji Narodowej W odpowiedzi MEN podzieliło wątpliwości GIODO, który powołując się na konstytucję wskazał, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Prawo to nie może być ograniczane nawet w czasie stanów nadzwyczajnych (art. 233 Konstytucji RP). 

Już wówczas resort edukacji zadeklarował rozpoczęcie prac nad zmianą prawa oświatowego.

Marcin Wiącek zwrócił się o opinię w tej sprawie do minister edukacji Barbary Nowackiej.  Odpowiedzi udzieliła sekretarz stanu w MEN Katarzyna Lubnauer. Jak poinformowała,  do resortu od 2013 r. wpłynęły jedynie dwie skargi związane z informowaniem rodziców uczniów pełnoletnich o postępach w nauce  i ocenach.  Uczeń technikum skarżył się  na dyrektora szkoły, który umożliwił rodzicowi wgląd do ocen pomimo złożonego przez ucznia oświadczenia woli o nieudostępnianie rodzicom jakichkolwiek informacji o jego sytuacji w szkole. Była też skarga rodzica na odmowę udzielenia informacji o wynikach w nauce oraz zachowaniu pełnoletniego ucznia branżowej szkoły I stopnia. Obie  sprawy  zostały przekazane do właściwych kuratorów oświaty. MEN dostawało też zapytania drogą mailową i telefoniczną  w podobnych sprawach.

„Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega potrzebę weryfikacji przepisów oświatowych dot. uczniów pełnoletnich. Przedmiotowa sprawa jest obecnie analizowana przez Zespół Praw i Obowiązków Ucznia przy Ministrze Edukacji, który to zespół zarekomenduje Ministrowi Edukacji propozycje zmian legislacyjnych dot. praw ucznia, z uwzględnieniem praw uczniów pełnoletnich.” - napisała w odpowiedzi dla RPO wiceminister Katarzyna Lubnauer.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Rodzice ucznia mają także prawo wglądu do jego sprawdzonych i ocenionych prac oraz dokumentacji dotyczącej egzaminów. Bardziej precyzyjne są regulacje dotyczące szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych – tu oceny są jawne dla słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza, również dla jego rodziców.

MEN stało dotychczas na stanowisku, że dostęp do informacji o funkcjonowaniu czy trudnościach w szkole ucznia pełnoletniego mieści się w ciążącym na rodzicach obowiązku osobistego starania się o jego wychowanie.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży