Chybione oskarżenia o mobbing ze strony Moniki Strzępki

Trwa spór prawny w sprawie dyrektorki Teatru Dramatycznego, kto i wobec kogo w rzeczywistości stosował niedozwolone metody.

Publikacja: 26.01.2024 03:00

Chybione oskarżenia o mobbing ze strony Moniki Strzępki

Foto: Adobe Stock

Warszawski ratusz zdecydował o odwołaniu dyrektorki Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka Moniki Strzępki, za przyczynę podając nierealizowanie zapisów umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury i programu działania teatru. To zwieńczenie kryzysu, jaki – według współpracowników Strzępki i śledzących sprawę mediów – zapanował w kuluarach teatru. A to jednak nie koniec kontrowersji wokół sprawy.

Monika Strzępka uznaje procedurę jej odwołania za bezprawną i posądza władze stolicy o wymierzony w nią mobbing. W oświadczeniu wskazuje, że odwołanie mogłoby nastąpić w wyniku naruszenia określonych w umowie obowiązków dyrektora, po uprzednim wezwaniu do naprawienia tych naruszeń.

Jak wygląda sytuacja od strony prawnej?

– Jedną z możliwych przyczyn odwołania ze stanowiska określoną w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest odstąpienie od realizacji umowy zawartej wcześniej między organizatorem a dyrektorem – komentuje Małgorzata Komarnicka-Franelak, radca prawny z kancelarii SQUARE Legal Services.. – Może to być właśnie naruszenie obowiązków dyrektora określonych w umowie. Jakkolwiek więc bazując na samej ustawie, podstawy do odwołania formalnie istnieją, ale nie znamy treści samej umowy między Moniką Strzępką a ratuszem. Nie jesteśmy więc w stanie stwierdzić, czym było to zobowiązanie dyrektora, którego rażącego naruszenia pani Strzępka miała się dopuścić, i czy faktycznie do niego doszło.

Według kodeksu pracy mobbing to działanie długotrwałe i uporczywe, polegające na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Tymczasem urzędująca do niedawna w „waginecie” (jak określała swój gabinet) dyrektorka mobbingiem nazywa opublikowanie informacji o jej odwołaniu ze stanowiska, jako sprawcę wskazując Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

– Informowanie, że do odwołania doszło w wyniku pogłębiającego się kryzysu i niewykonywania obowiązków dyrektora, mogłoby prowadzić do zdyskredytowania, gdyby nie było zgodne z prawdą – komentuje mec. Komarnicka-Franelak. – Tak więc istotna kwestia, czy mówimy o faktach, warunkowałaby ewentualne naruszenie dóbr osobistych pani Strzępki. O tym zaś, czy do naruszenia obowiązków i wywołania kryzysu w instytucji, jaką jest teatr, doszło, zdecydować mógłby sąd. Same informacje o odwołaniu uznać można za względnie stonowane i napisane w sposób dość bezpieczny i niewymierzony bezpośrednio w osobę, której dotyczą. Wiadomość ta ma informować w interesie publicznym o sytuacji w instytucji. Cechą mobbingu jest działanie intensywne, długotrwałe, zwielokrotnione, uporczywe i skierowane przeciwko ofierze – nie jest więc mobbingiem jednorazowy incydent wywołany zachowaniem pozbawionym intensywności lub niedeterminujący eliminacji skutków przez pracodawcę. Trafniejszą kwalifikacją informacji o okolicznościach odwołania byłoby naruszenie dóbr osobistych – pod warunkiem że wskazywane przyczyny odwołania nie miałyby oparcia w rzeczywistości lub byłyby niezgodne z ustawą – uważa ekspertka.

Czytaj więcej

Dyrektorka Monika Strzępka odwołana
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność