Poprzednio złożony wniosek został odrzucony przez referendarza sądowego ze względu na złożenie go na nieprawidłowym formularzu. Dotyczył on procesu likwidacji spółki - zgodnie z nową regułą likwidacja spółki prowadzona byłaby przez członków zarządu oraz szefów komórek odpowiedzialnych za obsługę prawną. 

To właśnie takie postępowanie ma doprowadzić do "zabetowania" mediów publicznych, ponieważ zarządy spółek mediów publicznych prawdopodobnie nie byłyby zainteresowane likwidacją spółek, a tym samym swoich stanowisk. 

Niepoprawnie złożony jak i nowy wniosek zostały skierowane do sądu na podstawie działań ministra kultury w odchodzącycm rządzie, Piotra Glińskiego.  

Czytaj więcej

Sąd zwrócił wniosek o zmiany w statucie TVP przez "nieprawidłowy formularz"