Prawo UE przed prawem krajowym. Ważna decyzja w Parlamencie Europejskim

Tylko Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiego może interpretować prawo UE i określać jego zakres - uważają posłowie Parlamentu Europejskiego.

Publikacja: 25.10.2023 14:31

Prawo UE przed prawem krajowym. Ważna decyzja w Parlamencie Europejskim

Foto: Adobe Stock

Parlament Europejski poinformował, iż posłowie z Komisji Prawnej (JURI) i Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) przyjęli 30 głosami za, przy 9 głosach przeciw i braku wstrzymujących się, sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie zasady pierwszeństwa prawa UE.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, "zasada pierwszeństwa stanowi kamień węgielny unijnego porządku prawnego, który ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania UE. Chociaż nie jest ona wyraźnie wymieniona w traktatach, rozwinęła się dzięki orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)". Posłowie zalecają zapisanie tej zasady w traktatach UE w celu "złagodzenia możliwych konfliktów i wyrażają ubolewanie, że nie miało to miejsca w traktacie lizbońskim". Zauważają, że chociaż większość sądów konstytucyjnych przestrzega tej zasady, w niektórych przypadkach została ona zakwestionowana, co stanowi zagrożenie dla skuteczności i jednolitości prawa UE. "Chociaż nie ma hierarchii między prawem UE a prawem krajowym, w przypadku konfliktu państwa członkowskie powinny zaprzestać stosowania sprzecznych przepisów i interpretować prawo krajowe zgodnie z prawem UE" - wskazano.

Posłowie podkreślają, że tylko Trybunał Sprawiedliwości UE ma wyłączne kompetencje do dokonywania ostatecznej wykładni prawa UE i określania zakresu zasady pierwszeństwa.

Posłowie wezwali też Komisję Europejską, jako strażnika traktatów, do monitorowania orzeczeń sądów krajowych i przygotowywania rocznego sprawozdania z tabelą wyników zgodności z wyrokami TSUE w krajach UE oraz do wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE w odpowiedzi na te wyroki krajowe, które kwestionują zasadę pierwszeństwa.

"Zasada pierwszeństwa prawa UE gwarantuje, że prawo UE ma takie same skutki we wszystkich zakątkach Europy. Poprzez to sprawozdanie chcemy wysłać silny sygnał poparcia dla właściwego wdrożenia tej zasady. Proponujemy również pewne rozwiązania, aby drobne nieporozumienia nie przerodziły się w konflikty między sądami" - powiedziała sprawozdawczyni Komisji Prawnej Yana Toom (Renew, Estonia).

Przyjęte sprawozdanie ma zostać poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim na drugim posiedzeniu plenarnym w listopadzie.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Konstytucja ma prymat nad prawem UE

Parlament Europejski poinformował, iż posłowie z Komisji Prawnej (JURI) i Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) przyjęli 30 głosami za, przy 9 głosach przeciw i braku wstrzymujących się, sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie zasady pierwszeństwa prawa UE.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, "zasada pierwszeństwa stanowi kamień węgielny unijnego porządku prawnego, który ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania UE. Chociaż nie jest ona wyraźnie wymieniona w traktatach, rozwinęła się dzięki orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)". Posłowie zalecają zapisanie tej zasady w traktatach UE w celu "złagodzenia możliwych konfliktów i wyrażają ubolewanie, że nie miało to miejsca w traktacie lizbońskim". Zauważają, że chociaż większość sądów konstytucyjnych przestrzega tej zasady, w niektórych przypadkach została ona zakwestionowana, co stanowi zagrożenie dla skuteczności i jednolitości prawa UE. "Chociaż nie ma hierarchii między prawem UE a prawem krajowym, w przypadku konfliktu państwa członkowskie powinny zaprzestać stosowania sprzecznych przepisów i interpretować prawo krajowe zgodnie z prawem UE" - wskazano.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?