Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy

Jak zagłosować za granicą? Objaśniamy formalności, podajemy kluczowe terminy.

Publikacja: 18.09.2023 13:16

Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy

Foto: Adobe Stock

Jak zagłosować za granicą?

 Są na to dwa sposoby. Po pierwsze, możesz zagłosować na podstawie wniosku o ujęcie w spisie wyborców. Dopuszczalne są trzy formy złożenia wniosku:

• w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym;

• przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Spraw Zagranicznych (tzw. system e-wybory)

• przesłanie na adres poczty elektronicznej konsula jako odwzorowanie cyfrowe wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem, czyli wysłanie skanu

Spisy wyborców za granicą sporządzają konsulowie. Spis wyborców jest w praktyce listą wyborców uprawnionych do głosowania w danym obwodzie głosowania. Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Na potrzeby najbliższych wyborów powstały 402 obwody głosowania: najwięcej w Wielkiej Brytanii – 75.

Poza tym, najwięcej obwodów głosowania powstanie:

- w Stanach Zjednoczonych: 52

- w Niemczech: 42

- we Francji: 18

- w Hiszpanii: 13

Czytaj więcej

Wiadomo, gdzie będzie można głosować za granicą. Na liście nie ma Ukrainy

Wykaz obwodów wyborczych

Wykaz obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego i na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (https://pkw.gov.pl oraz https://wybory.gov.pl).

Konsulowie nie prowadzą stałego rejestru wyborców, więc do spisu należy zgłosić się przed każdymi wyborami. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą może złożyć wyborca stale zamieszkały za granicą albo wyborca stale zamieszkały w Polsce, ale przebywający za granicą czasowo.

Zagraniczne obwody głosowania wchodzą w skład okręgu wyborczego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy i tam są przesyłane wyniki głosowania w tych obwodach. Polacy za granicą mogą więc głosować na kandydatów do Sejmu i Senatu RP z okręgu warszawskiego.

Podczas wyborów parlamentarnych 2023 za granicą nie będzie można głosować korespondencyjnie. Inaczej było w wyborach prezydenckich w 2020 roku, ale wtedy było to związane z obostrzeniami pandemicznymi. W tym roku głosowanie korespondencyjne jest dostępne tylko na terenie Polski.

Czytaj więcej

5 200 km i cztery doby koleją transsyberyjską - tak będą głosować Polacy w Rosji

Najważniejsze terminy

Wniosek o ujęcie w spisie wyborców należy złożyć do dnia 10 października 2023 roku.

25 września rozpoczyna się działanie systemu e-wybory. System ten pozwoli przez kolejne dwa tygodnie, do 10 października, na zapisy wszystkich tych obywateli polski za granicą, którzy chcą głosować w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Trzeba pamiętać, że najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów (czyli do 25 września) konsulowie mają obowiązek podać, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców informacje m.in. o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów.

Drugim sposobem na oddanie głosu za granicą jest głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania to dokument, który można uzyskać zarówno w kraju, jak i za granicą, i na podstawie którego można zagłosować w wyborach w dowolnym obwodzie głosowania zarówno w kraju, jak i za granicą.

W tym roku zaświadczenie o prawie do głosowania wydane na wybory do Sejmu i Senatu dotyczyć będzie z mocy prawa również referendum wyznaczonego na ten sam dzień. Można oczywiście dokonać wyboru i oddać głos jedynie w jednym z tych głosowań. Masz prawo zakomunikować decyzję Obwodowej Komisji Wyborczej przy wydawaniu karty do głosowania.

Kiedy oddać głos w wyborach

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się między godziną 7:00 a 21:00 czasu miejscowego w dniu głosowania. Jeżeli jednak głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, będzie ono przeprowadzone w dniu poprzedzającym, czyli 14 października (tak jest w Argentynie, Brazylii, Chile, Kanadzie, Kolumbii, Kubie, Meksyku, Panamie, Peru, Stanach Zjednoczonych Ameryki).

Kartę do głosowania otrzymasz po okazaniu Obwodowej Komisji Wyborczej ważnego polskiego paszportu. Na terenie państw Unii Europejskiej oraz państw, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, możesz okazać ważny dowód osobisty.

Kto może głosować za granicą

Prawo głosowania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel polski, który:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat

- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu

- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

Czytaj więcej

Przewodnik na wybory 2023 r.: Agitacja, wyniki i protesty

Czytaj więcej

Przewodnik na wybory 2023r.: Obwody, okręgi i komisje

Jak zagłosować za granicą?

 Są na to dwa sposoby. Po pierwsze, możesz zagłosować na podstawie wniosku o ujęcie w spisie wyborców. Dopuszczalne są trzy formy złożenia wniosku:

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Nieruchomości
Jak wybudować domu do 70 m2? Jakie formalności, dokumenty, warunki zabudowy