Jak zostać członkiem komisji wyborczej i zarobić minimum 600 zł

Można się już zgłaszać na członków obwodowych komisjach wyborczych, które odpowiadać będą za przeprowadzenie 15 października 2023 r. głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum ogólnokrajowym. Za tę pracę prawo przewiduje wynagrodzenie. Nie każdy jednak może być kandydatem do komisji.

Publikacja: 17.08.2023 19:22

Jak zostać członkiem komisji wyborczej i zarobić minimum 600 zł

Foto: Adobe Stock

Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy też czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania (lokal wyborczy), ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Czytaj więcej

Rząd dopiął swego: czeka nas referendum

Jaka dieta dla członka obwodowej komisji wyborczej

Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji Wyborczej członkowie obwodowych komisji wyborczych otrzymają diety w wysokości 600 zł, przewodniczący komisji dostanie 800 zł, a zastępca przewodniczącego – 700 zł. To spora podwyżka w stosunku do poprzednich wyborów w 2019 r., gdy za pracę w komisji można było liczyć na - odpowiednio - 350, 500 i 400 zł. Zgodnie z prawem, dieta jest wolna od podatku dochodowego i składek ZUS.

Liczba członków obwodowych komisji wyborczych jest uzależniona od liczby mieszkańców obwodu:

- 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców;

- 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców;

- 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców;

- 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

Czytaj więcej

Mąż zaufania może zarobić na przyglądaniu się wyborom

Nieco inaczej jest w tzw. odrębnych obwodach głosowania (w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym itp.), gdzie do komisji powołuje się:

- 5 osób w obwodach głosowania do 100 osób,

- 7 osób w obwodach głosowania od 101 do 300 osób,

- 9 osób w obwodach głosowania od 301 do 500 osób,

- 11 osób w obwodach głosowania powyżej 500 osób

Członków obwodowej komisji powołuje komisarz wyborczy spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.  Państwowa Komisja Wyborcza radzi więc, by chętni na pracę w komisjach skontaktowali się z komitetem wyborczym (PKW zarejestrowała ich już 31) albo zgłosili swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy   (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji).

Czytaj więcej

PKW o referendum: jest kara za podarcie karty do głosowania

Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może zostać obywatel Polski, który ukończył 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia, ma pełnię praw publicznych, nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i nie jest ubezwłasnowolniony. Kandydat musi stale zamieszkiwać obszar województwa, w którym położona jest komisja.

Co oczywiste, na członka obwodowej komisji nie można zgłosić kandydatury osoba startującej w wyborach do Sejmu i Senatu. Małżonek lub krewny kandydata w wyborach może być członkiem obwodowej komisji, ale wyłącznie w innym okręgu wyborczym, niż okręg, w którym kandyduje osoba z nimi spokrewniona. Nie zasiądzie w komisji także pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy, mąż zaufania.  

Do 15 września do publicznej wiadomości podane zostaną  informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Powołanie obwodowych komisji wyborczych musi nastąpić do 25 września 2023  r.

Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy też czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania (lokal wyborczy), ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Jaka dieta dla członka obwodowej komisji wyborczej

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Aktorka Magdalena C. usłyszała zarzut za reklamę wódki w sieci
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo dla Ciebie
Polacy studiują medycynę online w Ukrainie
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo w Firmie
Afera wizowa w MSZ uderzy rynek pracy
Opinie Prawne
Wojciech Tumidalski: Zatrzymanie posłanki PO Kingi Gajewskiej: Czy policja zna przepisy?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej