Laptopy dla uczniów i nauczycieli podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, głównym założeniem przepisów jest przekazanie uczniom klas czwartych oraz nauczycielom jednorazowego bonu na zakup laptopa.

Publikacja: 15.07.2023 14:56

Laptopy dla uczniów i nauczycieli podpisem prezydenta

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Bon przysługuje uczniom klasy czwartej szkół podstawowych publicznych oraz niepublicznych, a także uczniom publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, które realizują kształcenie ogólne. Laptopy mają być przekazywane na właśność lub na podstawie umowy użyczenia, w zależności od decyzji rodziców wskazanych uczniów. 

W przypadku, gdy laptop zostanie przekazany na własność nie może być on poddany żadnej czynności rozporządzającej, czyli takich polegających na przeniesieniu własności nad nim przed upływem pięciu lat od dnia jego przyjęcia przez rodzica. Jeśli podstawą korzystania z ucznia ze sprzętu elektronicznego będzie umowa użyczenia, jego właścicielem będzie organ prowadzący szkołę. 

Czytaj więcej

Laptopy dla uczniów i nauczycieli z aprobatą Sejmu

Bon będzie wynosił 2 500 zł i zakupu przy jego pomocy będzie można dokonać do 31 grudnia 2025 roku.

Dodatkowo, ustawa przewiduje iż bon na zakup laptopa lub sam laptop przeglądarkowy będą mogli otrzymać nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni, którzy pozostają w stosunku pracy na dzień 30 września 2022 roku - będą to osoby zatrudnione publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Szczegółowe określenie grup, którym będzie przysługiwać świadczenie określi rozporządzenie ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

Bon przysługuje uczniom klasy czwartej szkół podstawowych publicznych oraz niepublicznych, a także uczniom publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, które realizują kształcenie ogólne. Laptopy mają być przekazywane na właśność lub na podstawie umowy użyczenia, w zależności od decyzji rodziców wskazanych uczniów. 

W przypadku, gdy laptop zostanie przekazany na własność nie może być on poddany żadnej czynności rozporządzającej, czyli takich polegających na przeniesieniu własności nad nim przed upływem pięciu lat od dnia jego przyjęcia przez rodzica. Jeśli podstawą korzystania z ucznia ze sprzętu elektronicznego będzie umowa użyczenia, jego właścicielem będzie organ prowadzący szkołę. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja