Czwartoklasiści dostaną darmowe laptopy. Będą one stanowiły własność ich rodziców. Laptop ma posłużyć dziecku przynajmniej do końca podstawówki. Zbycie lub użyczenie sprzętu będzie bowiem niemożliwe przez pięć lat. Takie rozwiązania wynikają z ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która czeka obecnie już tylko na podpis prezydenta.

Zgodnie z ustawą nauczycielom mają przysługiwać bony na zakup laptopów o wartości 2,5 tys. zł. Bonu nie będzie można wymienić na gotówkę. Nie wiadomo jednak jeszcze, kto dokładnie je otrzyma. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi bowiem, w drodze rozporządzenia, grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia. Sejm odrzucił poprawkę Senatu rozszerzających krąg uprawnionych o nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.

Etap - skierowano do podpisu prezydenta

Czytaj więcej

Uczniowie i nauczyciele dostaną laptopy na własność