Polska sprawa w TSUE - system opłat elektronicznych do poprawy

Komisja Europejska podjęła właśnie decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Bułgarii i Polsce w związku z brakiem transpozycji do prawa krajowego przepisów dotyczących usługi opłaty elektronicznej.

Publikacja: 19.04.2023 19:05

Polska sprawa w TSUE - system opłat elektronicznych do poprawy

Foto: PAP/Roman Zawistowski

Chodzi o Europejską usługę opłaty elektronicznej - EETS. To system poboru opłat, w ramach którego użytkownicy dróg w UE mogą uiszczać opłaty na podstawie jednej umowy abonamentowej z dostawcą usług i za pomocą jednego urządzenia pokładowego. System ten po pełnym wdrożeniu obejmowałby wszystkie państwa członkowskie.

Dyrektywa ma dwa cele.

Po pierwsze: zapewnienie interoperacyjności między systemami elektronicznego poboru opłat drogowych.

I po drugie - ułatwianie transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych.

A co na to Polska?

W związku z odnotowywanymi przypadkami niestosowania się przez niektórych operatorów OBU/ZSL do ww. wymogu, szef Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza limit czasu na przekazanie przez operatorów OBU/ZSL danych do e-TOLL.

Czytaj więcej

Jazda bez bramek. Za brak opłaty e-TOLL wysłano nieco ponad 100 wezwań

Od 28 marca 2023 r. w systemie e-TOLL użytkownikom urządzeń OBU/ZSL są przetwarzane i taryfikowane tylko i wyłącznie dane nie starsze niż 10 dni liczone od momentu ich zarejestrowania.

Wprowadzenie tego limitu nie będzie skutkować potrzebą przeprowadzenia przez operatorów OBU/ZSL retestów dopuszczonych urządzeń i nie będzie mieć technicznego oraz funkcjonalnego wpływu na dotychczasowy sposób przekazywania danych geolokalizacyjnych do e-TOLL.

KAS oczekuje od operatorów OBU/ZSL stosowania się do wymogów technicznych i przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL w sposób ciągły i bez opóźnień.

Nieprzesłanie danych geolokalizacyjnych do e-TOLL w powyższym terminie narażać będzie użytkowników urządzeń OBU/ZSL na konsekwencje karno-administracyjne wynikające ze stwierdzonych naruszeń w postaci braku uiszczenia opłaty za przejazd odcinkami dróg płatnych systemu e-TOLL.

Chodzi o Europejską usługę opłaty elektronicznej - EETS. To system poboru opłat, w ramach którego użytkownicy dróg w UE mogą uiszczać opłaty na podstawie jednej umowy abonamentowej z dostawcą usług i za pomocą jednego urządzenia pokładowego. System ten po pełnym wdrożeniu obejmowałby wszystkie państwa członkowskie.

Dyrektywa ma dwa cele.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN