Tematem lekcji będzie dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Są głównym elementem obchodów Europejskiego Dnia Prawnika. Przypada on wprawdzie 10 grudnia (w sobotę), ale zajęcia będą prowadzone dzień wcześniej.

Wśród tematów proponowanych do poruszenia na lekcjach jest dostęp do prawnika w momencie zatrzymania. Adwokaci będą mówić o tym, jakie prawa ma zatrzymany. Uczniowie otrzymają też informacje, jak i gdzie szukać pomocy prawnej.

– Adwokaci będą odpowiadać na pytania o tajemnicę zawodową i co zrobić, jeśli postępowanie sądowe trwa za długo, a także z jakimi kosztami wiążą się postępowania. Wyjaśnią uczniom, dlaczego w kontaktach z adwokatem ważna jest poufność i czy obrońca może być zwolniony z tajemnicy obrończej – mówi adwokat Justyna Metelska, jedna z koordynatorek akcji.

Z kolei mecenas Małgorzata Mączka-Pacholak, również koordynatorka akcji, podkreśla rolę edukacji prawnej uczniów.

– W Polsce świadomość prawna ciągle jest na bardzo niskim poziomie. Poprzez takie inicjatywy, jak Europejski Dzień Prawnika, chcemy edukować młodych ludzi i kształtować dobrą praktykę korzystania z pomocy adwokata przy podejmowaniu decyzji, które wiążą się z konsekwencjami prawnymi – tłumaczy mecenas Mączka-Pacholak.