– Od początku pandemii zakażenie potwierdzono u 1053 osadzonych – informuje „Rzeczpospolitą" ppłk Elżbieta Krakowska, rzecznik prasowy dyrektora generalnego służby więziennej.

Z powodu zakażenia SARS-CoV-2, lub w wyniku powikłań, zmarły dwie osoby. Dziś jeszcze obydwa przypadki bada prokuratura.

Więziennictwo jednak to nie tylko osadzeni. W ciągu roku na blisko 29 tys. funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej zakażenie potwierdzono u 4598 osób. Z powodu zachorowania na Covid-19 lub w wyniku powikłań zmarło trzech funkcjonariuszy. Do 4 marca 2021 r. wykonano 4563 testów u osadzonych.

Jedyny przypadek ogniska epidemiologicznego w jednostkach penitencjarnych wystąpił w Zakładzie Karym w Garbalinie. Dziś jedynie trzech tam osadzonych jest zakażonych.

W polskich jednostkach penitencjarnych odsetek zakażonych więźniów kształtuje się na poziomie 0,15 proc. Dla przykładu w Czechach to 2,41 proc., Słowacji – 4,03 proc., a na Węgrzech – 0,76 proc.

Co się dzieje, kiedy więzień zgłasza objawy sugerujące zakażenie Covid-19? Jest konsultowany przez lekarza POZ w jednostce i kierowany na badanie w kierunku zakażenia. Kiedy w zakładzie karnym nie ma lekarza, pomaga zespół ratownictwa medycznego. Do uzyskania wyniku badania osadzony zostaje objęty kwarantanną.

Jak działają więzienia w czasie zarazy? Krótko mówiąc, w reżimie sanitarnym. Otóż od 12 marca wszystkim wchodzącym na teren więzień mierzona jest temperatura. Funkcjonariusze pełniący służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, przyłbice).

Wraz z rozwojem pandemii w Polsce służby zaostrzyły procedury. Wstrzymano wizyty u więźniów – osadzeni kontaktują się z rodzinami za pomocą komunikatora internetowego, nie wychodzą także do pracy poza zakładami karnymi.

Część zakładów wprowadziła też dodatkowe obostrzenia, np. zrezygowała czasowo z nabożeństw.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W porozumieniu z głównym inspektorem sanitarnym opracowano również algorytmy postępowania w razie podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Precyzują one zasady postępowania w różnych, odmiennych przypadkach, np. w  związku z doprowadzeniem do jednostki osoby ze stwierdzonym zakażeniem, osoby podejrzewanej o zakażenie czy osoby powracającej z zagranicy.