Rzecznik wskazywał w wystąpieniu, że świadczeniodawcy mogą celowo wydłużać czas pobytu dzieci w szpitalu – nawet jeśli stan ich zdrowia tego nie wymaga – aby otrzymać 100% stawki od płatnika za udzielone świadczenie.

Marek Michalak podkreślał, że przedłużający się czas pobytu dzieci na oddziałach szpitalnych wydłuża kolejki na świadczenia zdrowotne, oraz stwarza również dodatkową możliwość zakażeń. Zaznaczał także, że dla małych pacjentów nie jest też korzystna rozłąka z ich rodzicami i bliskimi.

W odpowiedzi z NFZ przedstawił analizę długości pobytów szpitalnych małych pacjentów w dwóch ubiegłych latach (2016, 2017) oraz w styczniu 2018 roku.

RPD będzie monitorował sprawę czasu hospitalizacji dzieci i zasadności przyjętego finansowania krótkich hospitalizacji.