Rada Ministrów wysłała Sejmowi projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie autorstwa ministra sportu i turystyki.

Zmienione przepisy mają dostosować te krajowe do zmian zachodzących w międzynarodowych standardach zwalczania dopingu w sporcie. Chodzi m.in. o dostosowanie zasad funkcjonowania Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD) do zmienionego przez Światową Agencję Antydopingową Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów (ISL 2021). Dziś nie ma przepisów krajowych w tej sprawie.

Czytaj więcej

Miejsca stojące na stadionach mogą pozostać martwym prawem

Polskie Laboratorium od listopada 2004 r. ma akredytację Światowej Agencji Antydopingowej WADA i jest w gronie zaledwie 32 takich laboratoriów na całym świecie. Oprócz analiz próbek antydopingowych obsługuje działającą przy nim Jednostkę ds. Zarządzania Paszportem Zawodnika. Według reguł Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów wykonuje też usługi toksykologiczne dla policji, prokuratur czy szpitali.

Co proponuje rząd? Po pierwsze, nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym sprawować będzie Ministerstwo Zdrowia. Wcześniej należał do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po drugie, zmiana dostosowuje przepisy do nowego Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. W noweli dostosowany został także okres uprawnień kontrolerów antydopingowych do obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. Międzynarodowego Standardu Światowej Agencji Antydopingowej dotyczącego Badań i Śledztw. Zgodnie ze standardem uprawnienia kontrolerów antydopingowych będą nadawane na dwa lata zamiast obecnych trzech lat.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu