Wychowanie do życia w rodzinie (tzw. WDŻ) nie będzie musiało być na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Takie zalecenie wykreślono z rozporządzenia w sprawie podstaw programowych. Zmiana nie nakłada jednak obowiązku innego planowania rozkładu lekcji niż dotychczas. Według ministerstwa ma to na celu zapewnienie nauczycielom tego przedmiotu takich samych warunków pracy, jakie mają inni.

Jeśli uczniowie zrezygnują z WDŻ, i tak spędzą tyle samo czasu w szkole. Zajęcia WDŻ są obligatoryjne w szkołach. Rodzice mogą jednak zdecydować, czy dziecko będzie w nich uczestniczyć. Od września nie zmieni się natomiast nic w organizacji lekcji religii lub etyki.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 13 sierpnia, DzU z 20 sierpnia 2021 r., poz. 1533

Czytaj także:

Wszystko o nowym roku szkolnym: egzaminy, szczepienia i 300+