W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach co w 2021 r. Matura będzie przeprowadzana tylko w części pisemnej. W odróżnieniu od tegorocznego egzaminu absolwenci będą mieli obowiązek wybrać jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Absolwent zda, jeśli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów. Limitu nie będzie na egzaminie z przedmiotu dodatkowego.

Zgodnie z art. 295 ust. 3 przepisów wprowadzających prawo oświatowe, począwszy od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty miał obejmować język polski, matematykę, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru. W 2022 r. nie będzie jednak sprawdzianu z czwartego przedmiotu.

Egzamin zostanie przeprowadzony się w maju.

Czytaj także:

Wszystko o nowym roku szkolnym: egzaminy, szczepienia i 300+