Nowe wytyczne dotyczące zajęć szkolnych zawierają m.in. obowiązek noszenia masek oraz maksymalnej minimalizacji szans na bezpośredni kontakt, który mógłby być przyczyną łatwego zarażenia się koronawirusem.

Ministerstwo zwraca jednak uwagę, że największym problemem mogą okazać się lekcje wychowania fizycznego.

Czytaj także: Rozporządzenie MEiN: nowy kanon lektur i nie tylko

Resort wskazał, że podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Rekomenduje się również prowadzenie zajęć na otwartej przestrzeni, a nie w salach gimnastycznych.

Zapisy rekomendacji odnoszą się również do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, w których będą przebywać uczniowie jednak w tym zakresie pozostawia dużą swobodę dyrektorom placówek.

Jak wskazuje ministerstwo, pozostawienie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów.