Dziś wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. Celem programu jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w społeczeństwie, poprawa jakości życia i dostępności opieki zdrowotnej dla ludzi żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich. Koordynatorem realizacji programu ma być Krajowe Centrum ds. Zwalczania AIDS działające jako jednostka podległa i nadzorowana przez ministra zdrowia.

podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 15 lutego 2011 r. DzU nr 44, poz. 227