Wynika z niego, że zgromadzenie było zgłoszone w zwykłym trybie na miesiąc przed planowaną datą, jako pierwsze w tym miejscu i czasie.

Pomimo tego jego uczestnicy zostali zepchnięci przez funkcjonariuszy Policji i inne osoby, a następnie miejsce to zajęli uczestnicy innej demonstracji.

Interwencja Policji była przeprowadzona brutalnie, co stwarzało zagrożenie dla zdrowia i życia osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Ponadto w ocenie wnioskodawcy działania podjęte przez Policję naruszyły konstytucyjne prawo wolności zgromadzeń.

W sprawie tej Rzecznik zwrócił się do Komendanta Stołecznego Policji o udzielenie informacji odnośnie do zasadności, legalności i proporcjonalności do przewidywanych zagrożeń, prewencyjnych działań funkcjonariuszy.