W 2018 r. nastąpił spadek skuteczności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (przy uwzględnieniu relacji zgłaszanych roszczeń i faktycznie zasądzanych kwot) w sprawach biernych (w których Skarb Państwa nie inicjował postępowania) z 94,74 proc. (w 2017 r.) do 92,19 proc. a w przypadku spraw czynnych z 89,38 proc. do 62,46 proc. – czytamy w sprawozdaniu z działalności Prokuratorii. W czwartek dokument będzie rozpoznawany w Sejmie.

Czytaj także: Honory za reaktywowanie Prokuratorii Generalnej

W opracowaniu są szczegółowe wyliczenia, ile środków udało się wygrać Skarbowi Państwa dzięki zaangażowaniu radców Prokuratorii. W sprawach z powództwa Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych zanotowano 243 wygrane (także częściowe), przegrano zaś 46 spraw. Suma kwot zasądzonych wyniosła 141 mln zł, a suma oddalonych roszczeń to 53 mln zł.

Statystyki spraw, w których pozwanym był Skarb Państwa, są bardziej imponujące. Oddalone zostały roszczenia na łączną kwotę 1,1 mld zł, spraw przegranych (także częściowo) było 167, a kwota zasądzeń od SP lub państwowych osób prawnych wyniosła 121 mln zł.

Żadna sprawa nie została przez Prokuratorię przegrana na skutek niezachowania należytej staranności przez radców, i to mimo ogromnego obciążenia ich pracą – zaznacza się w sprawozdaniu.

Stan zatrudnienia w Prokuratorii wynosił w przeliczeniu na pełne etaty 284,82. To zdecydowanie mniej, niż zakładano, gdy modyfikowano jej rolę. Zatrudnienie w Prokuratorii miało wynosić ok. 525 osób – podkreśla się w sprawozdaniu.

Przypomnijmy, że od 2017 r. Prokuratoria m.in. obligatoryjnie opiniuje projekty umów i innych czynności cywilnoprawnych, których wartość przekracza 100 mln zł. W ubiegłym roku do urzędu złożono 423 wnioski o wydanie opinii, spośród nich 126 dotyczyło zaopiniowania projektów umów czy innych czynności prawnych.

Można postawić tezę, że kilkunastoletnie doświadczenia Prokuratorii wynikające z postępowań sądowych są wykorzystywane w toku kolejnych czynności prawnych (zawierania umów) przez Skarb Państwa czy państwowe osoby prawne – czytamy w dokumencie przygotowanym przez Prokuratorię Generalną.

Zarysowano w nim też plan prac na 2019 r. I tak, Prokuratoria będzie się koncentrować na sprawach najbardziej istotnych dla państwa ze względu na wartość przedmiotu sporu lub precedensowy i strategiczny charakter. Powinno to zmniejszyć ich liczbę. Jednocześnie większy nacisk zostanie położony na działania wspierające podmioty publiczne w negocjacjach umów, rozmowach ugodowych czy udziale w pracach legislacyjnych.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW