W tej kategorii rankingu prezentujemy młodych fachowców, którzy już teraz zaliczani są do grona najlepszych doradców podatkowych. Uczestników rankingu poprosiliśmy o przedstawienie jednej wyróżniającej się osoby posiadającej tytuł zawodowy nie dłużej niż pięć lat, która może się pochwalić znaczącymi sukcesami. Pytaliśmy o takie osiągnięcia, jak: doradztwo przy prestiżowych transakcjach, wygrane przed sądami administracyjnymi w przełomowych sprawach oraz aktywność w komentowaniu prawa podatkowego.

Wyboru dokonała kapituła rankingu, do której zaproszenie przyjęli wybitni przedstawiciele świata nauki: prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa) oraz reprezentant organizacji przedsiębiorców – wiceprezydent Pracodawców RP Piotr Kamiński.

Kapituła oceniała osiągnięcia kilkunastu zgłoszonych w tej kategorii kandydatów. Największą liczbę głosów zdobyła Dagmara Cisowska, która kieruje praktyką cen transferowych w Zespole Doradztwa Podatkowego Kancelarii Dentons.

Do sukcesów Dagmary Cisowskiej należy świadczenie usług doradztwa na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych. Prowadziła projekty obejmujące międzynarodowe restrukturyzacje, tworzenie dokumentacji Local File i Master File, analizy porównawcze oraz tworzenie i weryfikację modeli rozliczeń.

Uczestniczy też w Forum Cen Transferowych w Ministerstwie Finansów oraz w pracach grupy roboczej opracowującej objaśnienia dotyczące ulgi IP Box w CIT i odpowiedniego zastosowania w tym kontekście przepisów o cenach transferowych.

Jest również autorką komentarzy w prasie oraz na portalach podatkowych.

Według Dagmary Cisowskiej, doradztwo podatkowe to zawód trudny ze względu na skomplikowane, ciągle zmieniające się przepisy, a jednocześnie bardzo interesujący. Rynek doradztwa pozostaje cały czas otwarty dla młodych osób, które na początku drogi zawodowej szukają nowych wyzwań.

- Jestem bardzo zadowolona z wyboru zawodu. Zajmuje się doradztwem w zakresie cen transferowych, co pozwala mi połączyć dwie ścieżki wykształcenia, ekonomię i prawo. To dziedzina wymagająca kreatywnego podejścia, opartego na wyczuciu biznesowym – mówi Dagmara Cisowska.

Kapituła wyróżniła też Radosława Żuka z Kancelarii ECDP, który już teraz jest wymieniany w gronie najlepszych specjalistów od podatku VAT (uzyskał rekomendację w tej kategorii rankingu). Jest autorem m.in. komentarza do zmian w podatkach PIT, CIT i VAT oraz licznych komentarzy prasowych. Świadczył też usługi doradztwa podatkowego przy prestiżowych transakcjach, jak m.in. stworzenie wzorów kontraktów sportowych w zakresie opodatkowania VAT i PIT dla jednego ze związków sportowych. Opiniował też restrukturyzację kapitałową jednej z największych spółek budowlanych w Polsce w zakresie VAT i CIT

Uwagę Kapituły zwróciła również Karolina Rutkowska-Barnaś z firmy doradczej KPMG, która może pochwalić się uczestnictwem w multidyscyplinarnych projektach podatkowych prowadzonych dla dużych klientów biznesowych. Doradzała m.in. przy transgranicznym połączeniu przez przejęcie oraz transgranicznym nabyciu akcji notowanych na szwedzkiej giełdzie przez dużego klienta biznesowego z Polski.

DAGMARA CISOWSKA

Dagmara Cisowska łączy w pracy doradcy podatkowego wykształcenie prawnicze i ekonomiczne. Wybrała ceny transferowe, które – jak sama mówi – wymagają kreatywnego podejścia, opartego na wyczuciu biznesowym. Mimo iż licencję doradcy podatkowego otrzymała niedawno, bo w 2017 r., osiągnęła już wiele sukcesów. Ma bogatą praktykę w zakresie cen transferowych, świadczy usługi doradztwa na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych. Uczestniczyła w licznych projektach, dotyczących m.in. restrukturyzacji oraz tworzenia modeli rozliczeń grup kapitałowych. Reprezentowała też klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych. Kieruje zespołem cen transferowych kancelarii Dentons.

Dagmara Cisowska aktywnie wpływa też na praktykę stosowania przepisów podatkowych. Uczestniczy w Forum Cen Transferowych w Ministerstwie Finansów, stanowiącym platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy administracją podatkową a biznesem. W ramach forum bierze udział w przygotowaniu analiz, rekomendacji oraz propozycji zmian funkcjonowania systemu podatkowego. Uczestniczyła też w pracach grupy roboczej w ministerstwie, opracowującej objaśnienia dotyczące stosowania nowej ulgi IP Box w podatkach dochodowych, skierowanej do najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw.

Zobacz cały 14. Ranking firm doradztwa podatkowego 2020