– Dewizą Nagrody E. Wende jest, że dobro Rzeczypospolitej to najwyższe dobro – to najlepiej określa prof. Karola Modzelewskiego, tegorocznego laureata tej nagrody. Wielu się do niej odwołuje, ale niewielu wdraża tak jak on do swojego życia – powiedział prof. Adam Daniel Rotfeld, członek kapituły, podczas poniedziałkowej uroczystości wręczenia Nagrody im. Edwarda Wende w redakcji „Rzeczpospolitej", która od lat jest jej patronem medialnym. To już 11. edycja konkursu.

Profesor Karol Modzelewski otrzymał nagrodę za szczególne zasługi i dokonania w obronie idei państwa prawa, umacniania demokracji i roli Polski w Europe. Jest wybitnym historykiem mediewistą. W PRL był działaczem opozycji i współzałożycielem „Solidarności". Kilkakrotnie aresztowany i więziony, m.in. za list otwarty do partii i działalność związkową. W 1990 r. został profesorem, a w latach 1989–1991 był senatorem. Od 1994 r. pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał też m.in. w paryskiej École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ma na swym koncie wiele prac naukowych z historii średniowiecza. W 2014 r. za autobiografię „Zajeździmy kobyłę historii" otrzymał Nagrodę Literacką Nike.

Nagroda im. Edwarda J. Wende jest przyznawana dla upamiętnienia mecenasa Edwarda Joachima Wendego, prawnika. Bronił prześladowanych, m.in. robotników Ursusa, Bronisława Geremka i Janusza Onyszkiewicza. W procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki oraz generałów SB Ciastonia i Płatka był pełnomocnikiem oskarżycieli posiłkowych. Był dwukrotnie senatorem i raz posłem, dwukrotnie powoływany na stanowisko sędziego Trybunału Stanu. W 1995 r. pełnomocnik sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. Na przełomie 2001/2002 r. przygotowywał się do pracy w Instytucie Pamięci Narodowej jako doradca dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Te plany przerwała choroba.

Organizatorem konkursu jest rodzina mecenasa oraz Fundacja dla Polski, która wspiera osoby i instytucje w prowadzeniu działalności filantropijnej, przekazuje im wiedzę, jak skutecznie pomagać. W kapitule nagrody zasiadają wybitni prawnicy i osoby życia publicznego, m.in. sędzia Teresa Romer, prof. Leon Kieres, prof. Andrzej Zoll, rodzina mecenasa Wendego, a także laureaci poprzednich edycji. Byli nimi: Jan Maria Rokita, prof. Witold Kulesza, prof. Irena Lipowicz, prof. Marek Safjan, Jacek Taylor, Marek A. Nowicki, prof. Stanisław Waltoś, adw. Stanisław Mikke, prof. Adam D. Rotfeld, adw. Mikołaj Pietrzak.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, r.krupa@rp.pl

Rozmowa z prof. Karolem Modzelewskim „Polską rządzi Kaczyński" w jutrzejszym wydaniu „Rzeczpospolitej"