Ranking jak zawsze składać się będzie z kilku części. Pierwsza pokaże największe polskie firmy prawnicze. Wyłonimy je w dwóch klasyfikacjach, na podstawie kryteriów: liczby prawników ogółem oraz liczby prawników z pełnymi uprawnieniami zawodowymi.

Tym zestawieniom towarzyszyć będzie lista rekomendacji środowiska prawniczego wskazujących najlepsze firmy i specjalistów w kilkunastu dziedzinach prawa.

Kolejna klasyfikacja będzie oparta na kryteriach przychodów i zysków kancelarii w 2015 r.

Jak zwykle wybierzemy kancelarię, która najbardziej angażuje się w działalność pro bono, nieodpłatnie świadcząc pomoc prawną. Ponownie wyróżnimy również firmy prawnicze obsługujące największe i najciekawsze transakcje.

Zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu. Kancelarie liczące minimum pięciu prawników ogółem, w tym czterech prawników z uprawnieniami, które chciałyby uczestniczyć w rankingu, a nie otrzymały redakcyjnej ankiety, prosimy o informację. Natychmiast wyślemy ankietę. W sprawie ankiet prosimy się kontaktować z redakcją za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: ranking@rp.pl).

Ewa Usowicz, zastępca redaktora naczelnego